Nowe kierunki studiów w Lublinie

i

Autor: zdjęcie ilustracyjne pixabay/geralt

Nowe kierunki studiów w Lublinie

2022-03-28 15:36

Lubelskie uczelnie kuszą przyszłych studentów nowymi kierunkami. To między innymi sztuczna inteligencja i psychologia.

W przyszłym roku akademickim będzie można między innymi studiować psychologię na Uniwersytecie Medycznym. Na tej uczelni to nowość, a sam kierunek wyróżnia się tym, że przyszły psycholog będzie przygotowany do pracy klinicznej.

Lublin jest też trzecim miastem w Polsce, gdzie można studiować na kierunku sztuczna inteligencja. Taką nowość przygotował Katolicki Uniwersytet Lubelski.

- Na tym kierunku będzie mogło studiować 36 osób, które zostaną przygotowane do podjęcia pracy w charakterze programistów i specjalistów w zakresie projektowania systemów inteligentnych, a także oceny ich przydatności - mówi Monika Stojowska, zastępca rzecznika prasowego KUL. - To z jednej strony wiąże się z badaniami, które prowadzimy na naszym uniwersytecie, a z drugiej strony też potrzebami rynku pracy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

UMCS swoim przyszłym studentom proponuje trzy nowości. Technical Physics (fizyka techniczna), Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz e-Edytorstwo i techniki redakcyjne.

Natomiast maturzyści, którzy wybierają się na Politechnikę Lubelską od października będą mogli studiować inżynierię pojazdów.

Uniwersytet Przyrodniczy przygotował cztery nowe kierunki: inżynierię ekologiczną, gospodarkę obiegu zamkniętego, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji , a także technikę rolniczą i agrotronikę.