GALERIA

Odkrycie podczas budowy drogi. W Turce pod Lublinem natrafiono na ślady osady z wczesnego średniowiecza

2024-05-20 12:17

Podczas prac związanych z budową jednej z osiedlowych dróg w podlubelskiej Turce, dokonano odkrycia archeologicznego. W miejscu prowadzonych robót natrafiono na ślady wczesnośredniowiecznej osady oraz na pozostałości kultury łużyckiej.

W Turce pod Lublinem obecnie trwają prace związane z budową drogi osiedlowej – ul. Świerkowej. Jak informuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, teren objęty inwestycją to miejsce, które zlokalizowane jest „na cyplu przy krawędzi doliny Bystrzycy”, a takie obszary dawniej sprzyjały osadnictwu. W trakcie badań powierzchniowych AZP zidentyfikowano tam dwa stanowiska, z czego jedno to pozostałości po wczesnośredniowiecznej osadzie, którą datuje się na VIII-IX w. Drugie z nich to z kolei odnalezione fragmenty ceramiki, będące śladem osadnictwa związanego z kulturą łużycką.

Budowali bunkier na zabytkowym terenie! Szokujące odkrycie w lesie pod Lęborkiem

„Z uwagi na kolizję budowy drogi z ww. stanowiskami LWKZ wskazał inwestorowi na konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych w zakresie inwestycji. Wykopaliska i nadzory prowadzone są przez Pracownię Archeologiczną Mirosława Mazura z Rzeszowa”  – poinformował na swoim fanpage’u Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. – „Już w pierwszych dniach wykonywania badań w obydwu miejscach odsłonięto obiekty archeologiczne: tzw. „wannowate” w postaci stosunkowo płytkich, intensywnych zaciemnień, o wydłużonym owalnym kształcie, kwadratową półziemiankę i towarzyszących im jamy i dołki posłupowe - datowane na wczesne średniowiecze, oraz obiekty osadowe o nieokreślonej funkcji związane z kulturą łużycką” – sprecyzował.

LWKZ zapowiedział jednocześnie, że badania archeologiczne w Turce będą kontynuowane.

Zobacz zdjęcia z odkrycia pozostałości po wczesnośredniowiecznej osadzie w Turce pod Lublinem: