W Lublinie trwa IV Samorządowy Kongres Trójmorza

i

Autor: zdjęcie nadesłane, prof. Robert Rejdak

W Lublinie trwa IV Samorządowy Kongres Trójmorza

2024-06-13 12:00

Samorządowy Kongres Trójmorza to platforma służąca wypracowaniu rozwiązań na rzecz rozwoju regionów zlokalizowanych pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. W tym roku uczestnicy wymieniają się między innymi doświadczeniami w zakresie sztucznej inteligencji. Przykładem tego jest Lubelska Unia Cyfrowa, którą tworzą wszystkie lubelskie uniwersytety.

Lublin na szelkach. Po mieście krąży ponad 100 trolebusów

- Podsumowaliśmy pierwszy okres działalności Lubelskiej Unii Cyfrowej - mówi prof. Robert Rejdak z Uniwersytetu Medycznego. - Przy wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych, takich jak narzędzia do telemedycyny, ale również tworzenie algorytmów sztucznej inteligencji, chcemy wprowadzić na Lubelszczyźnie badania przesiewowe w grupie dzieci, młodzieży i studentów. Są to badania, które są ukierunkowane na wady refrakcji, ale również niedowidzenie, czy początki choroby zezowej. Bardzo ważną w tej chwili metodą, którą wprowadzamy jest cyfrowy rejestr pacjentów ze stożkiem rogówki. Inne obszary to również choroby rzadkie, jak np. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. W ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej prowadzimy badania genetyczne w tego typu schorzeniach. Wspomnę również takie projekty jak Dobrze Widzieć, Okobus. Jest to pierwszy nurt badań, szczególnie tu w obszarze okulistyki, ale Lubelska Unia Cyfrowa rozwija swoje działania również w takim obszarze jak np. żywność, tworzenie algorytmów sztucznej inteligencji, czy też podstawy prawne do tego typu działań.

W tym roku w Samorządowym Kongresie Trójmorza bierze udział ponad 700 uczestników z 20 krajów.