UMCS będzie kształcił bardziej międzynarodowo. To dzięki sieci uniwersytetów ATHENA

i

Autor: źródło: umcs.pl

UMCS będzie kształcił bardziej międzynarodowo. To dzięki sieci uniwersytetów ATHENA

2022-06-23 15:17

Studenci będą mogli wyjeżdżać na zagraniczne wymiany, a także praktyki. Dodatkowo uczelnia będzie mogła prowadzić wspólne programy studiów, projektów czy szkoleń. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej dołąłczył właśnie do sieci Uniwersytetów Europejskich ATHENA. Dzięki temu, wraz z innymi uczelniami z całego kontynentu, będzie realizował działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym.

- To jest integracja taka bardzo daleko idąca - mówi prof. Wiesław Gruszecki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS. - Zechcemy uwspólnić i nasze zasoby biblioteczne, elektroniczne, możliwości korzystania ze wspólnej bazy naukowej, aparaturowej, ale także np. nasze bazy odbywania praktyk. My udostępniamy naszą bazę do wszystkich partnerów i wszyscy partnerzy do nas. Takim naszym założeniem jest żeby ta wymiana studencka była nawet na poziomie 50 procent.

Dzięki uczestnictwie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w konsorcjum Uniwersytetów Europejskich lubelska uczelnia ma szansę na rozwijanie umiędzynarodowienia kształcenia, a także badań i transferu wiedzy oraz technologii.

- Poprzez to, że możemy odbywać gdzie indziej zajęcia, praktyki, gdzie my również zapraszamy naszych partnerów z innych krajów do Lublina i do naszych partnerów przemysłowych i do naszych zakładów pracy, gdzie odbywaliśmy praktyki, to poszerzamy terytorium na całą Europę - dodaje prof. Gruszecki. - Też taką wartością dodaną jest aktywność w kierunku takiej rozpoznawalności naszych społeczności takich lokalnych i samego Lublina.