NOWY RANKING

Ranking najbiedniejszych powiatów w woj. lubelskim. Które są na liście?

2024-05-27 8:14

Zastanawialiście się kiedyś, które samorządy w woj. lubelskim zaliczają się do grona najbiedniejszych? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć między innymi w rankingu przygotowanym przez „Wspólnotę – pismo samorządu terytorialnego”. Sprawdźcie szczegóły dotyczące zamożności powiatów z Lubelszczyzny!

„Najbogatsze samorządy w 2022 r. Ranking dochodów per capita” opublikowany przez Wspólnotę – pismo samorządu terytorialnego to zestawienie prezentujące dane zebrane z poszczególnych gmin, powiatów, miast i miasteczek w Polsce za dany rok. Tego typu rankingi są przygotowywane i prezentowane przez redakcję pisma od lat i opierają się na tej samej metodzie, którą na początku tegorocznej publikacji w ten sposób opisują sami autorzy:

„Pominięte zostały dochody z dotacji celowych. (…) uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność)” – czytamy na wstępie. Jak dodaje redakcja Wspólnoty..., po zebraniu początkowych danych zostają one skorygowane na dwa sposoby, a potem dzielone „przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej”.

Lubelskie. Tak wyglądała nocna burza

Najbiedniejsze powiaty w Polsce

Według omawianego rankingu, ogólnopolską stawkę w przypadku powiatów (bez miast na prawach powiatu) zamyka znajdujący się na Podlasiu powiat łomżyński. Tu zamożność per capita za 2022 r. wynosi zaledwie 656,43 zł. Drugi od końca jest pow. bydgoski z woj. kujawsko-pomorskiego (zamożność per capita to 667,88 zł). Ostatnie miejsce na „podium” wśród najbiedniejszych polskich powiatów przypadło natomiast powiatowi bielskiemu z woj. śląskiego, w którym zamożność per capita wynosi 677,78 zł. A jak pod tym kątem prezentują się samorządy z woj. lubelskiego?

Najbiedniejsze powiaty na Lubelszczyźnie. Gdzie w regionie zamożność per capita jest najmniejsza?

Podkreślaliśmy już, że z obszernej tabeli prezentującej wyniki rankingu dotyczącego „Najbogatszych samorządów w 2022 r. (….)” można wyciągnąć wiele wniosków. Zebrane dane pozwalają nie tylko na wyodrębnienie tych powiatów z regionu, w których stopień zamożności per capita jest najwyższy, ale także na zerknięcie na to zestawienie od drugiej strony: które z nich radzą sobie najsłabiej? Wiemy, jak ta kwestia wygląda na Lubelszczyźnie. W poniższej galerii możecie sprawdzić, które powiaty z woj. lubelskiego znalazły się w dziesiątce najbiedniejszych w naszym regionie (nie wliczamy tu miast na prawach powiatu).