UMCS

i

Autor: pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne

Ponad 600 tys. złotych dostaną naukowcy z UMCS

2022-02-04 10:36

Naukowcy z UMCS-u opracują słownik o zwierzętach. Na publikację dostali grant w wysokości ponad 615 tys. złotych.

To kolejny tom Słownika stereotypów i symboli ludowych. Obejmie najważniejsze kulturowo hasła dotyczące zwierząt domowych i dzikich, a także ptaków, płazów, ryb i owadów, czyli wszystko to, co w ludowym języku określa się jako „stworzenia”.

- Zaprezentuje je w formie obszernych artykułów złożonych z dokumentacji, opatrzonych wstępami ogólnokulturowymi i bibliografią. Dodatkowo zostanie stworzona strona internetowa Słownika, na której publikowane będą zarówno hasła z tomu Zwierzęta, jak i z wcześniej wydanych tomów "Kosmos" i "Rośliny" - wyjaśnia Aneta Adamska, rzeczniczka uczelni i dodaje: - Projekt jest kontynuacją długofalowej zespołowej pracy badawczej, rozpoczętej w środowisku lubelskim w 1976 r. i realizowanej do dziś pod nazwą Słownik stereotypów i symboli ludowych. Celem Słownika jest syntetyczne przedstawienie tradycyjnego obrazu świata utrwalonego w języku, folklorze, wierzeniach i obrzędach.

Prace nad kolejnym tomem Słownika będą realizowane zespołowo pod kierownictwem prof. Jerzego Bartmińskiego i prof. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej z UMCS i udziale dr hab. Joanna Szadura, dr Katarzyna Prorok, dr Anna Kaczan, dr Agata Bielak oraz dr Olga Kielak. Grant w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki wynosi 615 126,00 zł.