Dron

i

Autor: pixabay.com

Lublin dostanie koncepcję organizacji lotów bezzałogowych

2022-02-08 9:51

Lublin i Jastków zwyciężyły w konkursie „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”. Organizuje go Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwo Infrastruktury.

Celem konkursu jest opracowanie koncepcji organizacji lotów bezzałogowych statków powietrznych. Da ona możliwość wdrożenia bezpiecznych lotów np. dronów na szerszą skalę i większe odległości poza zasięgiem wzroku operatora.

– Projekt ten jest pilotażowym przedsięwzięciem w skali kraju wpisującym się w koncepcję Lublina jako Smart City. Dzięki niemu planowane trasy lotów zostaną uregulowane i ustalone w taki sposób, aby zapewniać maksymalne bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom. Kluczowa dla skutecznego wdrożenia usługi będzie nasza współpraca – nie tylko z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, ale także ze środowiskiem biznesowym, które będzie świadczyć i korzystać z usług dronów oraz będzie naszym głosem doradczym. Projekt, co ważne, nie wymaga od nas wkładu finansowego – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zaproponowany przez obie gminy teren ma powierzchnię 120km2 i obejmuje północno-zachodnią część Lublina oraz niemal cały obszar gminy Jastków.

- Teren ten zostanie wyposażony w urządzenia do zbierania informacji o położeniu bezzałogowych statków powietrznych, co pozwoli na pozyskanie różnego rodzaju danych wspierających proces zapewniania bezpieczeństwa lotów. Dzięki temu, obie gminy będą miały realny wpływ na kształtowanie się ruchu dronów na ich terenie, a ich użytkownicy otrzymają kompleksowy system do planowania lotów wraz z narzędziami do oceny ryzyka, jak i ograniczeń w przestrzeni względem innych bezzałogowych statków powietrznych - wyjaśnia Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

System umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym lotów dronów oraz reagowanie na ewentualne nieprawidłowości w ich przebiegu.

– Naszym zamiarem było pokazanie organizatorom, że wdrożenie usługi w ramach projektu właśnie na naszym wspólnym terenie spotka się z dużym zainteresowaniem lokalnego biznesu. Myślę, że nam się to udało, czego potwierdzeniem były deklaracje od ponad 15 firm, zarówno świadczących usługi dronami, jak i tych, które z tych usług chciałyby korzystać w przyszłości – mówi Teresa Kot, Wójt Gminy Jastków.

Aplikować mogły samorządy zainteresowane realnym wpływem na kształtowanie przepływu ruchu dronów na swoich terenach.