Niesamowity widok! Zobaczcie zdjęcie Tatr widzianych z powiatu kraśnickiego

2022-11-22 10:05

To najprawdopodobniej pierwsze takie zdjęcie Tatr widzianych z terenu jednej z niewielkich wsi w powiecie kraśnickim. Tę obserwację wykonał i sfotografował Łukasz Wawrzyszko z „Dalekich Horyzontów”. Zobaczcie efekty!

Wiecie, że uważny obserwator przy sprzyjających warunkach atmosferycznych jest w stanie zaobserwować Tatry z terenu województwa lubelskiego? 3 listopada z Łychowa Gościeradowskiego (pow. kraśnicki) można było zauważyć panoramę tych gór. Obserwację i prawdopodobnie pierwsze zdjęcie Tatr widzianych z nowego miejsca obserwacji w tej miejscowości wykonał Łukasz Wawrzyszko z „Dalekich Horyzontów”. Jak wskazuje, listopadowa obserwacja jest szczególnie wyjątkowa przez wzgląd na inny niż zwykle zarys gór.

„(...) zamiast wyraźnych szczytów mamy płaskie, lekko pofalowane pasmo, które delikatnie wznosi się w tych miejscach, gdzie powinny być wierzchołki. Jest to spowodowane niejednorodną refrakcją atmosferyczną, czyli ugięciem światła w powietrzu pod wpływem różnic jego gęstości. Odległość wynosi od ok. 225 km do prawie 232 km” – czytamy w opisie na facebookowym fanpage’u „Dalekich Horyzontów”.

Dokładny widok zaobserwowanych szczytów jest możliwy po rozciągnięciu wykonanego zdjęcia.

„Po rozciągnięciu zdjęcia w pionie wyraźniej pokazują się wierzchołki, pasujące do ich spodziewanego układu. Najdalszym z nich wydaje się Gerlach, oddalony o 231,8 km” – czytamy w kolejnym poście na fanpage’u „Dalekich Horyzontów”.

Inaczej niż zwykle

Jak tłumaczy Wawrzyszko, w wyniku wspomnianej już niejednorodnej refrakcji atmosferycznej, można zauważyć, że szczyty, które są w rzeczywistości niższe, na fotografii wydają się być wyższe od tych, które górują nad nimi w realu. Jak dokładnie się to dzieje?

„Kąt, o jaki promień światła ulega zakrzywieniu, zależy od odległości, jaką pokonuje ono w powietrzu. Im dłużej przebiega w warstwie powietrza o silnej refrakcji, tym silniej się załamuje.. Światło biegnące od niższego punktu pokonuje dłuższy dystans w obrębie tej warstwy w porównaniu z punktem położonym wyżej, a zatem ulega silniejszemu zakrzywieniu. Obserwujemy wówczas zniekształcenie obrazu gór w taki sposób, że niższe szczyty i zbocza gór są podniesione silniej niż wyższe wierzchołki. Najbardziej prawdopodobną przyczyną była przygruntowa inwersja temperatury nad Kotliną Sandomierską” – tłumaczy we wpisie Łukasz Wawrzyszko.

Po raz pierwszy Tatry widziane z okolic Łychowa Gościeradowskiego zostały sfotografowane w 2020 r. Góry te można zaobserwować także na pograniczu województwa lubelskiego i podkarpackiego, z takich miejscowości jak: Węglin, Karkówka czy Zdziechowice.