Młodzi ludzie

i

Autor: Unsplash

Lublin Europejską Stolicą... Akademickości. Znamy najlepsze projekty młodych ludzi

2022-12-21 12:50

Przed nami trzecia edycja Konkursu Lublin Akademicki. Wiemy, jak młodzi mieszkańcy i mieszkanki miasta będą chcieli aktywizować społeczność.

W tegorocznej edycji Konkursu złożono 37 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 583 tys. zł. Komisja Konkursowa wyłoniła 8 z nich. Na realizację zostanie przeznaczonych 99 tys. zł brutto. Projekty będą odbywać się w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Sprawdźcie, co nas czeka!

  • Projekt Młodzieżowy Panel Obywatelski - zgłoszony przez Koło Naukowe Badaczy Społecznych UMCS zakładający przeprowadzenie badań diagnostycznych oraz debaty młodzieżowej z przedstawicielami miejskich instytucji publicznych, które posłużą do wypracowania rekomendacji dotyczących strategii działania na rzecz zwiększania zaangażowania młodych w życie publiczne miasta i kształtowania polityki miejskiej uwzględniającej potrzeby młodych mieszkańców i mieszkanek Lublina;
  • Inicjatywa Studencki Festiwal Biznesu - zgłoszona przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej, polegająca na organizacji wydarzenia mającego na celu zaprezentowanie firmom potencjału studentów i studentek Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Studenci i studentki będą mieli szansę na przedstawienie zaproszonym osobom z branży marketingowej, bankowej, IT, spedycyjnej, logistycznej, księgowej oraz przedstawicielom i przedstawicielkom Platformy „Wschodni Akcelerator Biznesu” swoich osiągnięć naukowych i pomysłów na biznes;
  • Projekt Lubelski Festiwal Międzypokoleniowy - zgłoszony przez Fundację Strefa Dorastania, którego ideą jest zrzeszenie młodych mieszkańców i mieszkanek Lublina z seniorami i seniorkami, z różnych powodów nieuczestniczących w życiu miasta. W ramach Festiwalu odbędą się spotkania, warsztaty oraz debaty w myśl edukacji międzypokoleniowej. Pozwolą one na zrozumienie wzajemnych potrzeb oraz wymianę doświadczeń różnych pokoleń;
  • Wolna WySPA Ukraina. Lubelski Integrator Akademicko-Medialny - zakładający stworzenie w języku polskim, ukraińskim i angielskim cyklu treści audiowizualnych, audialnych, prasowych i internetowych przez studentów i studentek dziennikarstwa, socjologii oraz stosunków międzynarodowych na WSPA. Treści te w zróżnicowanych, krótkich i przystępnych formach i gatunkach poruszać będą tematykę społeczną i kulturalną w kontekście studenckiego i akademickiego funkcjonowania Lublina, tym samym integrując społeczność akademicką miasta;
  • Projekt Zrobotyzowany Lublin - Roboty Promują Wiedzę Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej - polega na przeprowadzeniu warsztatów naukowych skierowanych do uczniów i uczennic szkół średnich, dzięki którym zdobędą oni wiedzę z zakresu współczesnej robotyzacji, produkcji i procesów technologicznych, a także będą mieli szansę na samodzielne programowanie;
  • Biała niedziela – inicjatywa zgłoszona przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, akcja prozdrowotna przeznaczona dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek miasta. Jest przeprowadzana od lat we współpracy z organizacjami studenckimi oraz studenckimi kołami naukowymi. Wydarzenie ma na celu umożliwienie mieszkańcom i mieszkankom skorzystania z darmowych badań profilaktycznych oraz z konsultacji ze specjalistami, a także uczestnictwa w otwartych wykładach oraz warsztatach dotyczących profilaktyki i zachowań prozdrowotnych ze szczególnym wyróżnieniem tematyki zdrowia psychicznego;
  • Lublin, jego skarby i atrakcje - propozycja Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, czyli cykl spacerów z przewodnikiem w języku polskim i angielskim, skierowany do nowo przybyłych do miasta studentów i studentek oraz naukowców i naukowczyń;
  • Eliminacje Okręgowe XXXV Olimpiady Filozoficznej, organizowane przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, których celem jest upowszechnianie wiedzy z dziedziny filozofii wśród uczniów i uczennic szkół średnich województwa lubelskiego.