Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

i

Autor: internet / sejm.gov.pl / fot. Kancelaria Sejmu / Aleksander Zieliński

Lubelskie: Andrzej Duda na obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Sochach

2022-07-12 13:28

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości z okazji obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Sochach - (powiat zamojski, woj. lubelskie). Przesłanie skierowane do organizatorów i uczestników obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej zostało opublikowane na stronie prezydenckiej kancelarii.

Prezydent Duda weźmie udział w uroczystościach z okazji Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Andrzej Duda przypomniał w liście, że obchodzony we wtorek Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony pięć lat temu przez Sejm RP, a jego celem jest upamiętnienie naszych rodaków, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą brutalnych pacyfikacji i zbrodni, popełnionych przez okupantów niemieckich i sowieckich w przeszło tysiącu miejscowości na ziemiach II Rzeczypospolitej.

"Łączymy się w zadumie, składając hołd zamordowanym, uwięzionym, deportowanym do łagrów i lagrów, pozbawionym własnych domów, ograbionym i zmuszanym do niewolniczej pracy. Czcimy poświęcenie, bohaterstwo i patriotyzm mieszkańców wsi polskiej, którzy powszechnie angażowali się w działalność Polski Podziemnej. Czcimy ich niezłomną wierność ojczyźnie" - napisał prezydent.

Jak wskazał, rolnicy tworzący Stronnictwo Ludowe i Bataliony Chłopskie oraz inne niepodległościowe partie i formacje zbrojne, byli najliczniejszą grupą społeczną w ruchu oporu. Zaznaczył, że wieś stanowiła ostoję dla oddziałów partyzanckich i oparcie dla tajnych struktur.

"Tutaj, z dala od głównych garnizonów i ośrodków władzy okupantów, znajdowali schronienie ścigani konspiratorzy; tutaj szkolili się żołnierze, a ranni w akcjach bojowych dochodzili do zdrowia. Stąd również tysiące młodych ochotników wyruszały do walki o odzyskanie własnego suwerennego państwa" - podkreślił.

Jak zauważył, zasługom wsi polskich w zmaganiach o niepodległą ojczyznę odpowiadał ogrom spadających na nie w odwecie represji; systematycznie, czasem wielokrotnie plądrowane, wysiedlane i palone gospodarstwa i całe miejscowości znaczyły szlaki oddziałów pacyfikacyjnych.

"Areszty, obozy i miejsca zsyłki masowo zapełniali chłopi, oskarżeni o tajną działalność lub choćby tylko podejrzani o sprzyjanie podziemiu. Szykany dotykały całych rodzin, po których pozostawały opuszczone, skazane na zmarnowanie obejścia. Wieś ponosiła olbrzymie straty ludzkie, a jednocześnie dotkliwe straty materialne, zaprzepaszczające długoletni ciężki trud codziennej pracy, którą rolnicy budowali pomyślność własną i całego narodu" - podkreślił prezydent.

"Wszystko to wspominamy dzisiaj, w dniu święta państwowego upamiętniającego walkę i męczeństwo polskich chłopów. Rzeczpospolita zawsze będzie wdzięczna za ich zasługi w zmaganiach o wolność i zawsze też będzie czcić ofiarę, jaką ponieśli w tamtych heroicznych i tragicznych latach. Cześć i chwała bohaterom Niepodległej!" - napisał Andrzej Duda.

Express Biedrzyckiej – Jan Strzeżek: Dla PiS jest ważniejsza partia niż państwo