IPN znalazł ludzkie kości na Górkach Czechowskich [GALERIA]

i

Autor: OM

IPN znalazł ludzkie kości na Górkach Czechowskich [GALERIA]

2022-05-19 16:52

Archeolodzy IPN znaleźli prawie 50 ludzkich kości na Górkach Czechowskich. Kilkanaście metrów od istniejącego tam placu zabaw. To efekt poszukiwań prowadzonych na Górkach Czechowskich od poniedziałku. Archeolodzy nie trafili jednak na zbiorową mogiłę.

- Poszukujemy nieekshumowanych ofiar z okresu II wojny światowej, o których wiedzieliśmy, że były mordowane w wąwozach na Górkach Czechowskich - mówi dr Artur Piekarz, naczelnik oddziałowego biura poszukiwań i identyfikacji IPN w Lublinie. - Prace skoncentrowały się w tym roku w centralnej części wąwozu biegnącego w osi północ-południe na wysokości placu zabaw. Podstawą naszych poszukiwań były relacje jakie udało nam się w ostatnim czasie pozyskać. Podstawą źródłową był przede wszystkim raport pułkownika Ostrzyńskiego, który w latach 70. i 80. prowadził na tym terenie wizje lokalne. Pierwszego dnia prac ujawniliśmy rozrzucone, pojedyncze ludzkie kości. Tutaj są potrzebne szczegółowe antropologiczne oględziny tych kości.

Archeolodzy w wąwozie obok placu zabaw na Górkach Czechowskich znaleźli około 50 ludzkich kości i ich fragmentów.

- Fragmenty szczątków ludzkich zostały zabezpieczone i zostaną przekazane do dalszych badań do biegłego z zakresu medycyny sądowej - mówi prokurator Jacek Nowakowski, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. - Obecnie możemy powiedzieć, że to są szczątki ludzkie, które przebywały w ziemi co najmniej 50 lat. Są to szczątki przynajmniej dwóch osób. Taką wiedzę posiadamy po wstępnej analizie. Po bliższe szczegóły dotyczące tych fragmentów szczątków ludzkich zwrócimy się do biegłego z zakresu medycyny sądowej, który wyda opinię.

Prace IPN-u na tym fragmencie Górek Czechowskich potrwają do piątku. Teren po wykopie zostanie uporządkowany. IPN zamierza też przeprowadzić jeszcze kilka odwiertów sondażowych​.

W związku ze znaleziskiem na Górkach Czechowskich swoje oświadczenie wydała spółka TBV, która jest ich właścicielem:

Spółka TBV Investment z dużym szacunkiem odnosi się do informacji o możliwych pozostałościach po szczątkach ludzkich z okresu II wojny światowej znajdujących się na terenach nie inwestycyjnych na Górkach Czechowskich.

Informacje przekazane przez IPN nie są dla nas zaskoczeniem, ponieważ lata doświadczeń funkcjonowania na rynku lubelskim pokazują, że nasze miasto skrywa przed nami wiele pomników historii. Przykładem może być budowa centrum handlowego Plaza przy ul. Lipowej, gdzie odkryto dziesiątki szczątków, czy też niedawno zrewitalizowany Plac Litewski i odnalezienie kilkuset szczątków ludzkich. Wierzymy, że tak jak w podanych wcześniej przykładach, dojdzie do ekshumacji i godnego pochówku szczątków ofiar II wojny światowej.

Warto przypomnieć, że miejsca, w których znaleziono kości nie są obszarem inwestycyjnym. Spółka TBV Investment przekazała ten teren, o powierzchni 75 ha z przeznaczeniem pod park i rekreację dla mieszkańców, za 1 zł miastu Lublin.