UMCS wspiera uchodźców

i

Autor: zdj. UMCS/umcs.pl rektorat UMCS

Darmowe posiłki i paczki. UMCS pomaga studentom z Ukrainy

2022-09-06 15:12

To pomoc materialna i psychologiczna. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej chce kontynuować wsparcie najbardziej potrzebującym studentom z Ukrainy. To ważne, bo studiami w nowym roku akademickim w uczelni zainteresowanych jest prawie tysiąc Ukraińców.

Rekrutacja jednak wciąż trwa i jak zaznacza rzeczniczka uniwersytetu, na razie trudno stwierdzić, czy spore zainteresowanie  przełoży się na rzeczywiste przyjęcia.

Dopiero po zakończeniu rekrutacji będziemy mogli to określić. Powiemy też, jaka liczba Ukraińców zainteresowanych studiami faktycznie je rozpocznie – mówi Aneta Adamska.

W sumie w UMCS chce studiować 1460 obcokrajowców, w tym aż 970 Ukraińców. W minionym roku w największej uczelni w województwie lubelskim studiowało natomiast ponad 800 studentów z Ukrainy.

Najchętniej wybierają turystykę i rekreację, informatykę, zarządzanie, international relation, anglistykę czy logistykę.

Będzie pomoc dla uchodźców

Władze uczelni podkreślają, że od początku wojny w Ukrainie nie zapominają o swoich studentach z Ukrainy, ale i uchodźcach w ogóle. – Dom Studencki Helios nadal pozostaje do dyspozycji uciskających przed wojną – słyszymy. – Studenci mogą korzystać z bezpłatnego wsparcie psychologicznego i prawnego – zaznacza Adamska.

Najbardziej potrzebujący mogą liczyć na posiłki. Te przez całe wakacje przygotowywane były w akademickiej stołówce "Trójka". – W lipcu i sierpniu skorzystało z nich ponad 120 ukraińskich studentów – komentuje rzeczniczka. – Obiady będą zapewnione także we wrześniu – dodaje. Posiłki są opłacane z darowizny przekazanej uczelni przez spółkę Lumina.

Uczelnia w lipcu przygotowała także 100 paczek dla uchodźców w najtrudniejszej sytuacji życiowej. – Jednocześnie cały czas monitorujemy sytuację we wszystkich wydziałach. Potrzebujący mogą liczyć na wsparcie – padają deklaracje.

Szczegóły pomocy dla studentów uchodźców i studentów z Ukrainy znaleźć można na umcs.pl