Lublin plan dla dzielnic

i

Autor: Miasto Lublin

ranking

To najbogatsze miasta na Lubelszczyźnie. Te samorządy radzą sobie najlepiej? Sprawdź

2024-05-22 16:28

Ranking Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2022 r. opracowała Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich. Najbogatszym miastem okazała się Warszawa, a lubelski akcent pojawia się dość nisko w rankingu.

W rankingu uwzględniono kilka kategorii:

 • gminy wiejskie,
 • gminy miejsko-wiejskie,
 • gminy miejskie,
 • miasta,
 • powiaty ziemskie.

Ranking opracowano na podstawie danych składanych przez samorządy do RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej), które pochodzą z końca ostatniego kwartału 2022 roku. W analizie wykorzystano siedem wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Są to: 

 • udział dochodów własnych w dochodach ogółem (stymulanta),
 • relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem (stymulanta),
 • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (stymulanta),
 • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (destymulanta),
 • udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń (stymulanta),
 • relacja zobowiązań do dochodów ogółem (destymulanta),
 • udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących (stymulanta).

Jeśli chodzi o kategorię najbogatszych miast na prawach powiatu, ranking liczy 66 pozycji. Liderką w Polsce okazała się Warszawa. W pierwszej dziesiątce znajdują się jednak głównie miasta nie z Mazowsza, ale ze Śląska i z Pomorza. Sprawdziliśmy, gdzie w rankingu znalazły się miasta z Lubelszczyzny. Zobaczcie galerię!

REMIGIUSZ_MRÓZ_wywiad_Vivelo