Nowy kierunek studiów połączy UMCS i KUL. Lubelskie uczelnie podpisały list intencyjny

i

Autor: Bartosz Proll/UMCS

Nowy kierunek studiów połączy UMCS i KUL. Lubelskie uczelnie podpisały już list intencyjny

2022-12-08 10:45

Rektorzy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podpisali list intencyjny zakładający nową współpracę między uczelniami. Zakłada ona utworzenie i wspólne prowadzenie nowego kierunku studiów skierowanego do obcokrajowców interesujących się polską kulturą – Polish Studies.

Wspólny projekt UMCS i KUL zakłada na początek wyprodukowanie 10 multimedialnych e-kursów tematycznych w języku angielskim, które mają obejmować zagadnienia z różnych obszarów, w tym m.in.: historii Polski, literatury i sztuki polskiej czy polskiego dziedzictwa materialnego i współczesności, i będą zakończone egzaminem online. 7 grudnia rektorzy obu uczelni podpisali list intencyjny zakładający współpracę uniwersytetów przy realizacji projektu.

– To pierwszy w ostatnich latach tego typu przypadek, gdy dwie sąsiadujące ze sobą uczelnie – Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, zdecydowały się na promowanie wspólnego kierunku studiów i to kierunku, który wychodzi naprzeciw potrzebom – mówi prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

Autorem pomysłu utworzenia Polish Studies jest prof. dr hab. Jan Pomorski z Katedry Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS. E-kursy przygotowane w ramach tego projektu mają być zgodne z międzynarodowym standardem Teaching Design. Polish Studies docelowo mają się stać dyplomowanymi studiami zdalnymi na poziomie Bachelor i Master w języku angielskim, realizowanymi w obu uniwersytetach.

– Połączymy siły w tym, by wykładowcy reprezentowali wszystkie możliwe dyscypliny i biegle posługiwali się językiem angielskim. Myślimy tutaj o szeroko pojętych naukach humanistycznych. Niezbędne jest również wykorzystanie odpowiedniej infrastruktury. Zrozumiałe jest, że przy zasięgu nauczania online potrzebne są najlepsze rozwiązania techniczne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej posiada bardzo mocną infrastrukturę tego typu. Dołączymy do niej również naszą Akademię Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL – mówi ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Wśród celów całego projektu znalazło się także uruchomienie Polish Studies na globalnej platformie edukacyjnej – COURSERA, co docelowo ma zapewnić temu kierunkowi międzynarodową rozpoznawalność.

UMCS i KUL będą się starać o pozyskanie pieniędzy na realizację wspólnego kierunku od Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Akademii Kopernikańskiej. Uczelnie zakładają, że gdyby w przyszłym roku udało się pozyskać na ten cel środki finansowe, to kurs powstałby w ciągu a roku, a w ofercie studiów pojawiłby się w roku akademickim 2025/2026.