GALERIA

NOWE drogi pojawiły się na Lubelszczyźnie! Sprawdź

2024-05-29 16:44

W mijającym roku rozpoczęto wiele dużych inwestycji w woj. lubelskim. Poza trwającą budową obwodnicy Chełma w ciągu S12, 2023 rok to przede wszystkim czas finalizowania przetargów, podpisywania umów i projektowania nowych odcinków dróg ekspresowych.

W latach 2020-2022 połączono drogami ekspresowymi Lublin z Warszawą oraz z Rzeszowem. Przyszedł czas na budowę kolejnych tras szybkiego ruchu w woj. lubelskim. Obecnie, w trybie Projektuj i buduj realizowanych jest 13 odcinków o łącznej długości ok. 220 km, natomiast na etapie przetargu są trzy odcinki, liczące w sumie 45 km.

Rozbudowa s12

W mijającym roku podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków drogi S12: Piaski – Dorohucza, Dorohucza – Chełm oraz Chełm – Dorohusk. Łączna wartość kontraktów to ponad 2 mld zł.

- Obecnie wykonawcy przygotowują projekty budowlane i dokumentację potrzebną do złożenia wniosków do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co planowane jest w pierwszej połowie 2024 r – czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W tym roku rozpoczęły się prace przy budowie ponad 13-kilometrowej obwodnicy Chełma. Wykonawca prowadzi roboty ziemne, powstają też pierwsze obiekty inżynierskie.

Jednocześnie rozpoczęto prace dokumentacyjne dla ok. 5-kilometrowego fragmentu S12 w okolicach Dorohuczy. Został on wyłączony z realizacji, ze względu na występowanie pod warstwą ziemi odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. Jest to najszybszy sposób na zrealizowanie tego fragmentu trasy i połączenie go z sąsiednimi odcinkami.

W minionym roku podpisano również porozumienie z wojewodą lubelskim, na mocy którego w ramach budowy S12 zrealizujemy także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach.

Świąteczna iluminacja na Wieży Trynitarskiej w Lublinie

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a później budowa

Mijający rok to także okres projektowania i kompletowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W 2023 r. do wojewody trafiły wnioski o wydanie tych decyzji dla budowy pięciu odcinków S19 na północ od Lublina: Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski – Kock, dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Kocka, Kock – Lubartów, Lubartów – Lublin (w sumie 90 km) oraz trzech odcinków S17: Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski – Hrebenne (50 km). Obecnie wnioski te są analizowane przez Wojewodę Lubelskiego.

- Budowa będzie mogła się rozpocząć po wydaniu decyzji, co planowane jest w pierwszej połowie przyszłego roku – zapewnia GDDKiA.

W tym roku ogłosiliśmy też przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka drogi S17, który doprowadzi ruch do planowanego terminala granicznego w Hrebennem. Został on unieważniony po otrzymaniu ofert przekraczających zakładany przez nas budżet, ale ogłosiliśmy już kolejne postępowanie. Ogłoszony został również przetarg na budowę Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17, która w tym roku zyskała drugą jezdnię. 

Jednocześnie trwają przetargi na wyłonienie wykonawców trzech odcinków drogi S17: Piaski – Łopiennik, Krasnystaw – Izbica, Izbica – Zamość Sitaniec (łącznie 45 km). Obecnie trwa analiza złożonych oferty, a wybór najkorzystniejszych z nich planowany jest w I kwartale 2024 r.

Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). W styczniu ubiegłego roku złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej, przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. Procedura jest w toku.

Trwa też budowa autostrady A2 na odcinkach Łukowisko – Swory oraz Swory – Biała Podlaska. W przypadku pierwszego, dla którego wojewoda mazowiecki w sierpniu br. wydał decyzję ZRID (red. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), wykonawca prowadzi roboty ziemne (odhumusowanie, nasypy, wykopy), z kolei prace na odcinku bliżej Białej Podlaskiej są już zaawansowane w 80 proc.

Dla kolejnych dwóch odcinków A2 na wschód od węzła Biała Podlaska wojewoda lubelski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID.

100 obwodnic i rozbudowy dróg

Realizowane są także mniejsze inwestycje, związane m.in. z programem budowy 100 obwodnic. W woj. lubelskim obwodnice planowane są w Janowie Lubelskim, Dzwoli, Gorajcu, Szczebrzeszynie i Zamościu (wszystkie w ciągu DK74) oraz Łęcznej (DK82) i Łukowie (DK63/DK76).

W tym roku rozpoczęła się budowa obwodnicy Dzwoli, która realizowana jest razem z przebudową DK74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol.

- Podpisaliśmy również umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gorajca, dla której wykonawca przygotowuje projekt budowlany i dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID. Wniosek do Wojewody Lubelskiego o wydanie tej decyzji planujemy złożyć w pierwszej połowie 2024 r. – zapowiada GDDKiA.

Postępują także prace przygotowawcze dla pozostałych obwodnic. W 2023 roku odbyły się spotkania z mieszkańcami w sprawie planowanego przebiegu obwodnic Łukowa, Zamościa oraz Szczebrzeszyna. Prace projektowe i dokumentacyjne są kontynuowane. Dla każdej z inwestycji przygotowano Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej, które pozwoli wyłonić najbardziej optymalne warianty. Z kolei dla obwodnicy Janowa Lubelskiego, w 2022 r. złożono do Burmistrza tego miasta wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Procedura jest w toku.

W tym roku podpisano także umowę na rozbudowę blisko 9 km drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec – Szczebrzeszyn. Pierwsze prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Trwa też rozbudowa DK17 na odcinku Zamość – Łabunie, której zakończenie planowane jest w przyszłym roku oraz budowa mostu w Łęcznej w ciągu DK82. Oddano także do użytkowania nowe rdondo w Krasnymstawie w ciągu DK17.

- Poprawiamy także bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych na drogach krajowych. W tym roku doświetliliśmy 52 przejścia, a w przyszłym planujemy kolejne inwestycje w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) – chwali się GDDKiA.

Zobacz także: Fotograficzne podsumowanie 2023 r. w Lublinie. Te wydarzenia zapamiętamy na długo!