Lubelski Ratusz podał daty rekrutacji do miejskich podstawówek i przedszkoli

2020-03-26 15:59 Zbigniew Sapiński
dzieci
Autor: pixabay.com

Ratusz poinformował, że rodzice przedszkolaków będą mieli 10 dni, żeby zapisać dziecko do przedszkola w Lublinie.

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, ze względów bezpieczeństwa, wniosek w formie elektronicznej można składać od 1 kwietnia. Mówi o tym Monika Głazik z lubelskiego Ratusza:

Bardzo ważna data to jest 1 kwietnia. Wtedy rozpoczyna się rekrutacja nowych dzieci do przedszkoli i będzie trwała tylko 10 dni, więc w tym czasie rodzic powinien złożyć podanie. Będzie można skorzystać z systemu elektronicznego, który zostanie uruchomiony i złożyć tę aplikację przez Internet. Następna ważna data to publikacja listy dzieci, które zostaną zakwalifikowane do danego przedszkola - ta informacja będzie podana 4 maja. Od tego dnia rodzice będą musieli potwierdzić przyjęcie dziecka do placówki i będą mieli na to czas do 8 maja. 11 maja zostaną podane do wiadomości już pełne listy dzieci przyjętych do przedszkoli. Gdyby się komuś nie udało, Miasto przygotowało również rekrutację uzupełniającą, która rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 19 czerwca, a rodzice będą mogli złożyć swoje podania w tym terminie, tak by żadne dziecko nie pozostało bez miejsca w przedszkolu.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek, a wniosek znajduje się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego.

Od 1 kwietnia rusza również rekrutacja lubelskich podstawówek. Kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach: ogólnodostępnych oraz integracyjnych. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem potrwają do 8 kwietnia. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły potrwa od 21 do 28 kwietnia. W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej. Monika Głazik dodaje:

Pierwsza ważna data w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Lublin to 1 kwietnia. Wtedy mogą się zgłaszać rodzice dzieci, które będą się ubiegały o przyjęcie do klasy 1. Opiekunowie mogą wówczas składać wnioski w szkołach z określonym obwodem. Termin jest krótki - rozpoczyna się 1 kwietnia i potrwa do 8 kwietnia, ponieważ publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej będzie miała miejsce 20 kwietnia. Dzień później rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły. Potrwa ona od 21 kwietnia do 28 kwietnia, natomiast podanie do publicznej wiadomości informacji o zakwalifikowaniu kandydatów nastąpi 30 kwietnia. Bardzo ważna informacja dla rodziców - każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy, albo rekrutacyjny. To oznacza, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. 

Wnioski zgłoszeniowe będą dostępne na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego. Szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie lublin.eu.