GIS ostrzega przed tym sklepowym popcornem! Ma „szkodliwy wpływ na zdrowie”

i

Autor: unsplash.com

Ostrzeżenie GIS!

GIS ostrzega przed tym sklepowym popcornem! Ma „szkodliwy wpływ na zdrowie”

2023-03-28 9:34

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w poniedziałek ostrzeżenie dotyczące przekroczenia w partii popcornu najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn — substancji produkowanych przez grzyby pleśniowe. Komunikat dotyczy czterech różnych opakowań.

W ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności GIS poinformował, że ostrzeżenie dotyczy produktu popcornu dystrybuowanego przez Bio Planet S.A., Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno, pochodzącego z Turcji.

Wyjaśniono, że doszło do przekroczenia w partii produktu najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn". Są to "substancje produkowane przez grzyby pleśniowe z rodziny Aspergillus, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka - czytamy w komunikacie GIS.

GIS ostrzega przed tym sklepowym popcornem! Ma „szkodliwy wpływ na zdrowie”

i

Autor: GIS

Przekazano, że dystrybutor Bio Planet S.A. podjął decyzję o wycofaniu popcornu o numerach partii rozpoczynających się od cyfr: 23-xxxxxx oraz 80-xxxxxx (gdzie "x" oznacza dowolną cyfrę), z datą minimalnej trwałości 30.09.2024.

Wymieniono cztery opakowania: POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 1 kg – BIO PLANET, POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 400 g – BIO PLANET; POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 5 kg – HORECA i POPCORN (ZIARNO KUKURYDZY) BIO 400 g – ORGANIC.

Zapewniono, że organy Państwowej Inspekcja Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych partii popcornu.