wydarzenia

Europejskie Dni Archeologii 2024 w woj. lubelskim. Co się będzie działo w regionie?

2024-06-14 13:59

Europejskie Dni Archeologii w naszym województwie to szereg wydarzeń, wykładów, warsztatów oraz wycieczek archeologicznych. Zobacz, jakie atrakcje w najbliższym czasie czekają na mieszkańców.

Spis treści

 1. Europejskie Dni Archeologii w lubelskim zamku
 2. Wydarzenia archeologiczne w Grodzisku Żmijowiska
 3. Europejskie Dni Archeologii w Muzeum Zamojskim
 4. Europejskie Dni Archeologii w Muzeum w Sobiborze

Europejskie Dni Archeologii w lubelskim zamku

W dniach 14-16 czerwca 2024 zapraszamy do udziału w II Europejskich Dniach Archeologii na Zamku Lubelskim. Europejskie Dni Archeologii to wydarzenia promujące zabytki archeologiczne i zawód archeologa. Wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie zapraszamy na wykłady popularnonaukowe o najciekawszych odkryciach związanych z archeologią pól bitewnych, warsztaty i oprowadzania po wystawie archeologicznej na Zamku Lubelskim oraz spacer archeologiczny po lubelskim Śródmieściu.

Obrączkowanie młodych sokołów w Lublinie 2024

Program wydarzeń:

14 czerwca:

 • godz. 9.00 i 11.00 – Dzień z życia archeologa. Warsztaty archeologiczne dla dzieci. Na zajęciach przybliżymy tajniki warsztatu archeologa, a także umożliwimy sprawdzenie swoich sił jako badacza przeszłości w specjalnie przygotowanym wykopie badawczym.
 • Bilety w cenie: 5 zł dostępne w kasie muzeum oraz na stronie: www.bilety.mnwl.pl
 • godz. 13.30 – O czym nie mówią podpisy pod zabytkami. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie archeologicznej „Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje Ziemi Lubelskiej”.
 • Rezerwacje mailowe: rezerwacja@mnwl.pl
 • 14.30 – Starcia bitewne w XVIII i XIX na Lubelszczyźnie w źródłach archeologicznych. Wykład Grzegorza Mączki (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie).
 • Bilety w cenie: 1 zł dostępne w kasie muzeum oraz na stronie: www.bilety.mnwl.pl
 • 15.00 – Badania archeologiczne pozostałości fortyfikacji i obiektów militarnych związanych z I i II wojną światową na Lubelszczyźnie. Wykład Agnieszki Stachyry (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie).

Bilety w cenie: 1 zł dostępne w kasie muzeum oraz na stronie: www.bilety.mnwl.pl

15 czerwca:

 • godz. 11.00 – Spacer archeologiczny. Zapraszamy na zwiedzanie najciekawszych stanowisk archeologicznych na terenie Śródmieścia i Starego Miasta w Lublinie.

Osoby zainteresowane udziałem w spacerze proszone są o wcześniejszą rezerwację (rezerwacja@mnwl.pl)

Wydarzenia archeologiczne w Grodzisku Żmijowiska

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zaprasza na wyjątkowe wydarzenie archeologiczne w Grodzisku Żmijowiska! 16 czerwca (niedziela) w godzinach 10-16 na terenie oddziału Muzeum Nadwiślańskiego odbędą się Europejskie Dni Archeologii.

W programie m.in.:

𝐊𝐨ł𝐨 𝐍𝐚𝐮𝐤𝐨𝐰𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐨́𝐰 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢 – 𝐖𝐲𝐝𝐳𝐢𝐚ł 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 𝐢 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢 𝐔𝐌𝐂𝐒 𝐰 𝐋𝐮𝐛𝐥𝐢𝐧𝐢e

Pokazy archeologii eksperymentalnej:

 • Analiza mikroskopowa
 • Obróbka i wykorzystanie krzemienia

 𝐈𝐳𝐚𝐛𝐞𝐥𝐚 𝐢 𝐊𝐚𝐫𝐨𝐥 Ż𝐨ł𝐞̨𝐝𝐳𝐢𝐨𝐰𝐬𝐜𝐲 – „𝐀𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐃𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐞” 𝐖𝐚𝐫𝐬𝐳𝐚𝐰𝐚

Pokazy archeologii eksperymentalnej:

 • Wczesnośredniowieczne odlewnictwo techniką „na wosk tracony”
 • Wczesnośredniowieczne przędzalnictwo i tkactwo z zastosowaniem warsztatu pionowego

 𝐆𝐫𝐨𝐝𝐳𝐢𝐬𝐤𝐨 Ż𝐦𝐢𝐣𝐨𝐰𝐢𝐬𝐤𝐚 – 𝐌𝐮𝐳𝐞𝐮𝐦 𝐍𝐚𝐝𝐰𝐢𝐬́𝐥𝐚𝐧́𝐬𝐤𝐢𝐞 𝐰 𝐊𝐚𝐳𝐢𝐦𝐢𝐞𝐫𝐳𝐮 𝐃𝐨𝐥𝐧𝐲𝐦

Warsztaty dla dzieci:

 • W pracowni garncarza
 • Magiczne lalki motanki

𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 𝐝𝐲𝐬𝐤𝐮𝐬𝐲𝐣𝐧𝐲: „𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 𝐞𝐤𝐬𝐩𝐞𝐫𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐧𝐚 – 𝐳𝐚𝐛𝐚𝐰𝐚, 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐚, 𝐧𝐚𝐮𝐤𝐚?”

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Europejskie Dni Archeologii w Muzeum Zamojskim

Muzeum Zamojskie już po raz drugi w ramach tej inicjatywy na 14 i 15 czerwca przygotowało bogaty program wydarzeń:

PROGRAM:

 • 14.06.2024 (piątek) – Piknik Archeologiczny

W piątek, 14 czerwca, na terenie zielony przy zamojskim Arsenale, podczas pikniku archeologicznego odbędą się warsztaty garncarskie, tkackie oraz mincerskie, gdzie będzie można poznać dawne rzemiosła. Rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia „Wioska Gotów” przygotowali także pokazy dawnych rzemieślników: wikliniarza, jubilera, kowala, rogownika, dziegciarza i bursztynnika. Oprócz tego będzie można wziąć udział w konkursie „Olimpiada Starożytna”, przymierzyć stroje legionistów, poznać gry planszowe z epoki rzymskiej oraz skosztować gockiego jadła.

Zasady uczestnictwa:

Termin: 14 czerwca 2024 r., w godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, ul. Zamkowa 2

Koszt uczestnictwa: 18 zł.

Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – grup zorganizowanych.

 • 15.06.2024 (sobota) – Pokaz z przędzenia średniowiecznego na wrzecionie

W sobotę, 15 czerwca, w Muzeum Zamojskim odbędzie się pokaz z przędzenia średniowiecznego na wrzecionie oraz farbowania tkanin przeprowadzony przez Agatę Prus. Niezależnie od wieku czy doświadczenia, każdy będzie mógł czerpać radość z poznawania tajników dawnych rzemiosł.

Zasady uczestnictwa:

Termin: 15 czerwca 2024 r., w godz. 11:00 – 14:00

Miejsce: Muzeum Zamojskie w Zamościu, ul. Ormiańska 26

Koszt uczestnictwa: cena zakupu biletu do Muzeum

Europejskie Dni Archeologii w Muzeum w Sobiborze

W trakcie spotkań organizowanych w dniach 15–16 czerwca pokażą, jak wygląda okresowy przegląd i konserwacja wybranych artefaktów, i opowiemy o sposobie ewidencjonowania zbiorów oraz warunkach przechowywania poszczególnych grup eksponatów.

Szczegółowy program:

15.06.2024 (sobota)

 • 12.00: Spacer historyczny – prezentacja najważniejszych odkryć archeologicznych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze
 • 13.00: Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej „SS-Sonderkommando Sobibor. Niemiecki obóz zagłady 1942–1943”
 • 16.06.2024 (niedziela) | Prezentacje i wykłady:
 • 12.00: „Ukryte historie – materialne pozostałości po SS-Sonderkommando Sobibor”, Tomasz Oleksy-Zborowski, kierownik Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze
 • 12.45: „Nieinwazyjne badania prowadzone w MMP w Sobiborze”, dr Piotr Demczuk, adiunkt Katedry Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • 13.30: „Od znaleziska do eksponatu – praca ze zbiorami muzealnymi”, Anna Surdacka, kierownik Działu Muzealiów Państwowego Muzeum na Majdanku

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Co wiesz o atrakcjach turystycznych w województwie lubelskim?

Pytanie 1 z 10
Ile schodów trzeba pokonać, by wejść na taras widokowy Wieży Trynitarskiej w Lublinie?

Zobacz także: Noc Kultury 2024 w Lublinie wielkim hitem! Na ulicach miast były prawdziwe tłumy!