diety

i

Autor: pixabay.com

SAMORZĄD

Chcą wyższych diet dla radnych dzielnicowych

2023-03-28 12:39

Chcą, by przewodniczący rad dzielnic i inni pełniący funkcje w ich organiach mieli wyższe diety. Z taką petycją, ale do Radnych Miejskich w Lublinie wystąpiła Fundacja Wolności.

Większe stawki mają być jednym z pomysłów na zwiększenie popularności wyborów do rad dzielnic, a także skłonić większą liczbę osób do startu w tych wyborach. To jednak nie wszystko. Jak zaznacza Fundacja od 2019 roku stawki diet dla radnych miejskich, a także wypłaty np. prezydenta miasta i jego zastępców znacznie wzrosły, a tymczasem w przypadku Rad Dzielnic nic się nie zmieniło.

- 28 marca 2019 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez przewodniczących Zarządów Dzielnic oraz członków organów Dzielnic. Wysokość diet zależy od kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota ta od 2019 roku nie uległa zmianie i nadal wynosi 1789,42 zł - precyzuje Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności i dodaje: - Warto zauważyć, że w porównaniu do 2019 roku diety Radnych Miasta Lublin wzrosły z ok. 2 600 złmiesięcznie do prawie 4 200 zł miesięcznie, daje to wzrost o 66 proc.

Co proponuje Fundacja Wolności?

Podwyższenie diet o 50%. Stawki wyniosłyby wtedy:

  • 1 368 zł dla przewodniczących Zarządów Dzielnic;
  • 617 zł dla przewodniczących Rad Dzielnic;
  • 375 zł dla sekretarzy Zarządów Dzielnic;
  • 79 zł dla członków Rad Dzielnic.

Ponadto Rada Dzielnicy powinna mieć możliwość podwyższenia diety o łącznie 200 zł miesięcznie dla osoby (lub osób), która zajmuje się administrowaniem stroną internetową dzielnicy.

Po wprowadzeniu ww. zmian miesięczne koszty wypłaty diet w radach dzielnic wzrosną z 2 209 zł do 3 508 zł (w radach 15-osobowych) lub z 2 527 zł do 3 982 zł (w radach 21-osobowych).

- Przeciętnie rady dzielnic obradują siedmiokrotnie w ciągu roku, wprowadzenie zmian będzie kosztować budżet miasta ok. 250 tys. zł rocznie - dodaje Jakubowski.

Na podwyższenie diet dla radnych dzielnicowych zdecydował się w ostatnim czasie m.in. Gdańsk. Z kolei w Szczecinie diety przewodniczących zarządów osiedli również wzrosły, bo stanowią 15% diety przewodniczącego rady miasta.