Bolesław Gzik został powołany na stanowisko drugiego Wicewojewody Lubelskiego

2020-05-28 18:44 Radosław Siennicki
Lubelski Urząd Wojewódzki
Autor: Radosław Siennicki

Na Lubelszczyźnie zostało powołane stanowisko drugiego wicewojewody. Urząd ten będzie piastował Bolesław Gzik.

Będzie on nadzorował pracę: Wydziału Polityki Społecznej, Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, a także Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych. O tym, co zadecydowało o powołaniu go na to stanowisko, mówi sam wicewojewoda Bolesław Gzik:

Sprawami bezpieczeństwa zajmowałem się poprzez służbę w Wojsku Polskim, a później w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, jak również będąc Starostą Powiatu Janowskiego, a później naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim.

Drugim wicewojewodą pozostaje Robert Gmitruczuk. Ostatnim razem, kiedy na Lubelszczyźnie funkcjonowały dwie osoby piastujące to stanowisko, były lata 2004-2005.